EN

Nevladino udruženje „Women4Cyber Montenegro“ je osnovano kao predstavništvo Women4Cyber Mari Kert – Fondacija Saint Aubyn (W4C) neprofitne evropske organizacije sa sjedištem u Briselu (Kraljevina Belgija), koja je osnovana 2019. godine od strane Evropske organizacije za sajber bezbjednost (ECSO) i Guardtime-a sa ciljem podizanja svijesti ka rodno inkluzivnoj zajednici sajber bezbjednosti.

Part of Women4Cyber Foundation

O nama

W4C se fokusira na promociju i podsticanje razvoja sajber bezbjednosnih kapaciteta u skladu sa nacionalnim i EU politikama, uz afirmaciju učešća žena u istraživanjima, inovacijama (R&I), tržištu rada u oblasti sajber bezbjednosti.
Organizacija je partner mnogih evropskih organizacija i podržana od strane brojnih privatnih kompanija ukljućujući Microsoft, NortonLifeLock, Austrian Standards, Proximus Enterprise, Cisco Partner i drugih.

Podizanje svijesti o sajber bezbednosti na nacionalnom nivou je jedan od esencijalnih preduslova za kreiranje stimulativnog ambijenta za kontinuiran ekonomski razvoj i digitalnu transformaciju.

Kada je u pitanju tržište rada sajber bezbjednosti, postoji izražen disparitet u zastupljenosti i zaradama između muškaraca i žena.
Tradicionalno, industrijom sajber-bezbednosti dominirali su muškarci, ali u poslednje vreme postoji stalno rastuća percepcija da postoji potražnja za većom raznovrsnošću i inkluzijom, posebno širom zastupljenošću žena.

Ipak, žene su još uvek nedovoljno zastupljene u sajber bezbjednosti, a nedavne studije pokazuju da žene čine samo jednu četvrtinu (24%) ukupne radne snage u ovoj oblasti.

Generalno, ovo je još više naglašeno u zemljama u razvoju.

U ekonomijama Zapadnog Balkana, neadekvatno učešće žena u politici i donošenje odluka, rodni stereotipi i diskriminacija žena na tržištu rada su prepoznate od strane organizacija civilnog društva kao kritična pitanja rodne nejednakosti.

Prema izvještaju Globalnog indeksa rodne ravnopravnosti, Crna Gora je ostvarila 55 od 100 bodova što je niži rezultat od prosjeka EU od 67,4.

Procenjuje se da će se razlika u industriji sajber bezbednosti još više povećati kao implikacija percipiranog radnog jaza izmedju nivoa digitalne pismenosti među muškarcima i ženama. Marginalizacija i nedovoljno iskorišćenje ženskih kompetencija je relevantna poslovna oblast koja izaziva zabrinutost i prepreka stvaranju stabilnijih i otpornijih ekonomija.

Ovaj disparitet ima negativne implikacije ne samo na nedostatak stručnjaka za sajber bezbjednost koji su deficitarni na globalnom nivou, već i utiče i na rodni disbalans u drugim industrijama. Pored toga, žene korisnici interneta su najčešće podložnije pojedinim oblicima sajber kriminala, od sajber maltretiranja preko osvetničke pornografije, ucjenjivanja slikama/snimcima/prepiskama, proganjanja pa sve do trgovine ljudima.

Postoji očigledna potreba da se odgovori na te izazove, uključujući projekte za podsticanje više žena da ostvare karijeru u sajber bezbednosti, kao i mere posvećene pružanju obrazovanja i pomoći ženama koje su trenutno zaposlene u ovom sektoru.

Povećanje broja žena u sajber bezbjednosti ostvaruje brojne benefite. Sa povećanom participacijom žena, organizacije mogu nastojati da svoje okruženje učine pravednijim podsticanjem raznolikosti i obezbeđivanjem jednakih mogućnosti za sve zaposlene. Na to ukazuje i istraživanje Svjetskog ekonomskog foruma, koje pokazuje da kompanije sa rodno raznolikim liderstvom imaju veće operativne marže i donose bolje poslovne odluke. Žene doprinose širenju perspektiva i raznovrsnosti vještina u ovoj oblasti tako da veće učešće žena u sajber bezbjednosti posljedično dovodi i do ublažavanja rodnog jaza u digitalizaciji uopšte i boljih mogućnosti za napredovanje u ICT industriji.

 

Sprovođenje aktivnosti u saradnji sa W4C lokalnim/nacionalnim ograncima usmjerenih na razvoj i promociju edukativnih programa u inherentno složenoj oblasti sajber bezbjednosti;

 

Podrška postojećim naporima na nacionalnom i evropskom nivou u cilju podizanja svijesti o razvoju kompetencija u oblasti sajber bezbjednosti;

 

Promocija nacionalnih inicijativa na planu izgradnje kapaciteta u oblasti sajber otpornosti u skladu sa EU i NATO standardima;

 

Uspostavljanje partnerstva i razmjena informacija sa međunarodnim organizacijama i drugim relevantnim zainteresovanim stranama širom svijeta koji dijele W4C ciljeve i viziju;

 

Implementacija politika i smjernice koje podstiču inkluzivnost, rodnu ravnopravnost i veću participaciju žena u istraživanju i inovacijama (R&I) u sferi novih tehnologija i sajber bezbjednosti (R&I) u skladu sa UN-ovih ciljevima održivog razvoja.

 

Kreiranje anketa za prikupljanje statističkih podataka o stepenu zaposlenosti i učešća žena u sektoru sajber bezbjednosti uz formulisanje preporuka na bazi najboljih praksi.